Rechtbank van koophandel Antwerpen,
afdeling Tongeren.